Vergroening Gelderse Poort

  • 7 juni 2022
  • leestijd 3 minuten

Groene entree voor kantorenpark Gelderse Poort

Wie wil er geen groene, koele en leefbare omgeving, een omgeving die bovendien ook uitstraalt op uw bedrijf. De subsidieregeling Initiatieven Klimaatadaptatie van de gemeente Arnhem stelt subsidie beschikbaar (onder voorwaarden) voor de kosten verbonden aan de uitvoering van tal van klimaatadaptieve maatregelen waaronder het vergroenen van terreinen, gevels en daken.

Alle Arnhemmers (bewoners en ondernemers) komen in aanmerking voor een subsidie van ten minste 30% van de kosten voor de klimaatadaptieve maatregelen. Afhankelijk van uw adres bedraagt de subsidie 30%, 50% of 65%. Dat verschil heeft te maken met de ernst van de klimaatgerelateerde problematiek van warmte, wateroverlast en droogte in de verschillende delen van de stad. Omdat de regeling specifiek is gericht op het klimaatadaptiever maken van de bestaande stad, komen alleen gebouwen en terreinen van voor 2020 in aanmerking voor subsidie. Bovendien moet u ten minste 25 vierkante meter tuin, dak of gevel aanleggen of laten aanleggen om een beroep op onze subsidieregeling te kunnen doen. U vraagt aan op basis van een offerte, dus voor aanvang van de werkzaamheden opdat u weet waar u wat betreft de subsidie aan toe bent.

Online subsidieverzoek
Op de website van de gemeente Arnhem vindt u de regeling, de toelichting op de regeling en een link naar een digitaal invulformulier waarmee u online een subsidieverzoek kunt doen. Dat verzoek kunt u individueel doen, maar ook als vertegenwoordiger van een vereniging, stichting, bedrijf of samenwerkende organisaties. U kunt naast een beknopt projectplan (korte omschrijving van dat wat u gaat doen) ook offertes, foto’s en tekeningen toevoegen ter onderbouwing van de aanvraag. Wat betreft de kosten moet inzichtelijk zijn welke klimaatadaptieve maatregelen worden uitgevoerd en de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Een offerte is dan het meest voor de hand liggend. Na de afwikkeling van uw verzoek ontvangt u de beschikking (het besluit per brief). Als de aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u binnen ongeveer een week nadat u de beschikking heeft ontvangen, ook de subsidie.

Maatregelen klimaatbestendiger maken stad
Op Arnhem Klimaatbestendig vindt u meer maatregelen die helpen de stad klimaatbestendiger te maken en die binnen onze regeling ook subsidiabel zijn. Voor een goed advies over het afkoppelen van de hemelwaterafvoer, het juiste model regenton en de aanleg ervan kunt u ook terecht bij 026-Regenton.

Zodra er een startdatum bekend is, informeren we u over de planning van werkzaamheden en de verdere voortgang. Er staat nu gepland hier in het najaar mee te starten.

We denken graag mee over het vergroenen en aantrekkelijker maken van het héle park en onderzoeken daarom met u graag de mogelijkheden rondom de individuele panden.

Meer informatie
Wenst u meer informatie over de subsidieregeling? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Milan Zewald, programmamanager GBC Arnhem Gelderse Poort via geldersepoort@greenbusinessclub.nl

Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Website realisatie: Pixel Creation