Green Business Club Gelderse Poort

Actieve vereniging van eigenaren

Kantorenpark Gelderse Poort heeft een vereniging van gebruikers (huurders) en eigenaren, de Green Business Club Gelderse Poort. GBC Gelderse Poort is georganiseerd middels een bestuur – programmamanager en werkgroepen op relevante thema’s Mobiliteit – Energie- Circulair – Levendigheid en Klimaatadaptatie.

Er is een nauwe samenwerking met de gemeente Arnhem; zij sluiten aan bij de maandelijkse bestuursvergadering. Onder leiding van de Green Business Club worden momenteel concrete plannen uitgewerkt om het kantorenpark te verduurzamen. Vanaf 2023 moet een kantoorgebouw op Gelderse Poort minimaal label C hebben en waarschijnlijk zal in 2030 label A verplicht zijn.

Green Business Club Gelderse Poort is onderdeel van een landelijk netwerk van lokale Green Business Clubs. Het landelijke netwerk telt ongeveer 300 bedrijven.

Green Business Club Gelderse Poort werkt samen met partners aan een aantal concrete projecten richting toekomstbestendigheid en verduurzaming van het kantorenpark. Enkele voorbeelden:

  • Vergroenen van het middenplein, het centrale punt van de Gelderse Poort. Het plan is om het plein te vergroenen door bomen te planten en de biodiversiteit terug te brengen. Zo wordt op deze centrale locatie op het kantorenpark een groene entree gerealiseerd.
  • Alle werknemers op Gelderse Poort hebben de mogelijkheid om mee te doen met een e-bike probeeractie voor woon-werkverkeer. Dit is een samenwerking met Mobiliteitsmakelaar Arnhem-Nijmegen. Met dit project probeert GBC actief bij te dragen aan een gezondere, duurzamere en goedkopere manier van reizen naar het werk.
  • Er zijn extra openbare laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst langs de openbare weg.
  • Er is een samenwerking met de Groene Rijders voor het versturen en leveren van post en pakketten. De Groene Rijders is een Arnhemse onderneming dat alleen CO2-neutrale voertuigen gebruikt. Met deze samenwerking wil de Gelderse Poort ook op dat gebied een duurzame oplossing bieden.
  • Er wordt gewerkt aan een eHUB voor elektrische fietsen op Gelderse Poort. Via een app kun je eenvoudig een elektrische fiets huren om bijvoorbeeld in Arnhem naar afspraken te gaan.
  • Samen met Sportbedrijf Arnhem wordt een gratis gezondheidscheck aangeboden aan de medewerkers van kantorenpark Gelderse Poort (voor informatie mail naar geldersepoort@greenbusinessclub.nl)
  • Een gebiedsgerichte aanpak om het afval te verminderen, afval beter te scheiden en hoogwaardig te verwerken.

Energielabels van de panden op kantorenpark Gelderse Poort
Website realisatie: Pixel Creation